Analytické studio zaměřující se na urbanismus, prostorovou analýzu a rozvoj území.

I při datově-orientovaném přístupu stojí v centru naší práce vždy klient a jeho specifické potřeby.
Problematika rozvoje území v současnosti přináší témata, situace a otázky natolik komplexní, že je nelze řešit řešit pouze ve standardizovaných výstupech územních studií a projektových dokumentací.

V územním rozvoji kombinujeme analytické, návrhové a koordinační služby.
Řešení navrhujeme na míru dle Vašich potřeb.
Pracujeme napříč měřítky, tématy a metodami, včetně experimentálních.
​​​​​​​Chcete-li:

vymodelovat a posoudit dopady a benefity nové výstavby
zjistit, co a za jakých podmínek lze stavět na Vašem pozemku
spočítat, jaké jsou náklady na rekonstrukci náměstí a jaké budou měřitelné efekty
poskytnout what-if odpovědi pro územní rozvoj a vyhledání optimálního řešení
zobrazit a interpetovat územní data a informace ve webové aplikaci
zpracovat kartografické výstupy, mapy, modely a schémata na míru
Napište otázku a nalezneme odpověď
odeslat
Díky! Očekávejte brzkou odpověď.
vybrané výstupy z dosavadních projektů
datově řízená vizualizace variant zástavby dle územně-plánovací dokumentace a cílových hustot
datově řízená vizualizace variant zástavby dle územně-plánovací dokumentace a cílových hustot
modelace dojížďkových proudů v ČR
modelace dojížďkových proudů v ČR
zpřesnění a aktualizace digitálního modelu Prahy
zpřesnění a aktualizace digitálního modelu Prahy
harmonizace datové výbavy obcí v ČR
harmonizace datové výbavy obcí v ČR
výhledová analýza Vítkova
výhledová analýza Vítkova
návrh a posouzení nové čtvrti na Smíchově
návrh a posouzení nové čtvrti na Smíchově
návrh a posouzení regenerace Palmovky
návrh a posouzení regenerace Palmovky
mapa vybavenosti venkovského regionu údolí Hlince
mapa vybavenosti venkovského regionu údolí Hlince
modelace a posouzení návrhu regenerace Starého závodu Škody Auto
modelace a posouzení návrhu regenerace Starého závodu Škody Auto
poměr exekucí v Karlovarském kraji
poměr exekucí v Karlovarském kraji
aplikace na výpočet kapacit územních plánů
aplikace na výpočet kapacit územních plánů
hipsometrická vizualiace Jizerských hor
hipsometrická vizualiace Jizerských hor
mapa světa pro firemní účely
mapa světa pro firemní účely
morfometrie a koncept hotelu na Hanspaulce
morfometrie a koncept hotelu na Hanspaulce
aplikace na vizualizaci počtu obyvatel Prahy
aplikace na vizualizaci počtu obyvatel Prahy
BIM integrace a prostorová vizualizace funkcí projektu v Brně
BIM integrace a prostorová vizualizace funkcí projektu v Brně
analýza viditelnosti nového developmentu ve Vimperku
analýza viditelnosti nového developmentu ve Vimperku
aplikace na propočet limitů rozvoje města Kladna
aplikace na propočet limitů rozvoje města Kladna
posouzení proveditelnosti parkovacího domu v Chebu
posouzení proveditelnosti parkovacího domu v Chebu
ekonomika rozvoje brownfieldu v Brně
ekonomika rozvoje brownfieldu v Brně
morfologická vizualizace Iberijského poloostrova
morfologická vizualizace Iberijského poloostrova
metaanalýza datových zdrojů a jejich využitelnosti v Karlovarském kraji
metaanalýza datových zdrojů a jejich využitelnosti v Karlovarském kraji
analýza denních objemů cest z a do města Čelákovice
analýza denních objemů cest z a do města Čelákovice